Spring naar content

Bedrijfsarts Zuid-Holland

Samenvatting:

Ben jij adviserend arts en lever jij graag professionele arbeids- en bedrijfsgeneeskundige zorg ? Dan komen wij graag met jou in contact! De juiste arts op de juiste plek dat is waar wij goed in zijn.

Functieomschrijving

De adviserend arts:

 • neemt verantwoordelijkheid voor de aard en inhoud van arbeids- en bedrijfsgeneeskundige zorg. Met actuele kennis, vaardigheden en inzichten onderzoekt, concludeert, diagnosticeert, adviseert en behandelt hij en legt dit goed vast in het medisch dossier.
 • bevordert het gezond en duurzaam participeren van de werkende in een goede werksituatie en -organisatie.
 • interacteert zelfstandig en onafhankelijk tussen de cliënt of medewerker, de werk- of leefomgeving en het werk en/of thuissituatie.

Kerntaken

 • Adviseren en coachen over/onderzoeken van gezondheid, werkomstandigheden en duurzame inzetbaarheid in arbeidsorganisaties;
 • Adviseren en coachen over/onderzoeken van optimaliseren van de arbeidsomstandighedenzorg als vervolg op de risicobeoordeling;
 • Arbeids- en bedrijfsgeneeskundige risicobeoordeling;
 • Arbeids- en bedrijfsgeneeskundige risicobeheersing.

Deeltaken

 • Analyseert en duidt gezondheid in relatie tot werk, en helpt prioriteiten stellen, adviseert en initieert zo nodig interventies op basis van voldoende en actuele kennis;
 • Gebruik actuele (wetenschappelijke) kennis, richtlijnen van de beroepsgroep en relevante multidisciplinaire richtlijnen met betrekking tot de werkende, werk- organisatie en branche of wijkt hier indien van toepassing beargumenteerd vanaf;
 • Afnemen arbeids- en bedrijfsgeneeskundige assessments;
 • Diagnosticeren en behandelen werkgerelateerde aandoeningen, beroepsziekten en eenvoudige medische aandoeningen;
 • Zoekt actief naar het benutten en vergroten van mogelijkheden van de werkende om duurzaam te participeren in werk;
 • Adviseert en ondersteunt de werkende bij de verwijzing naar derden;
 • Adviseert over voorzieningen en middelen bij verschillende vormen van (maatschappelijke) participatie
 • Gebruikt methoden van gezondheidsbewaking, zoals periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoek (pago);
 • Analyseert bedrijfsongevallen met medische gevolgen voor de gezondheid en adviseert hierover;
 • Stimuleert en bekrachtigt regie en veerkracht van de werkende in relatie tot de interactie tussen gezondheid en werk;
 • Herkent morele en ethische dilemma’s en benadert deze op methodische wijze;
 • Formuleert de juiste vraagstelling in geval van moeilijke casuïstiek en zoekt de juiste informatie op in de literatuur en beoordeelt deze kritisch;
 • Toepassen adequate communicatieve vaardigheden om relevantie informatie te verkrijgen;
 • Rapporteert zorgvuldig en transparant over casuïstiek aan de werkorganisatie en de werkende op individueel en collectief niveau en beschermt hierbij de privacy;
 • Rapporteert zorgvuldig en transparant aan relevante derden over casuïstiek op individueel of collectief niveau en beschermt hierbij de privacy;
 • Levert bijdrage aan het verhogen van de belastbaarheid;
 • Overlegt en verwijst doelmatig met (arbo) professionals en partners in de werkorganisatie;
 • Biedt en vraagt collegiale consultatie aan collega-artsen en anderen met betrekking tot mogelijk werkgerelateerde gezondheidskwesties;
 • Meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB);
 • Adviseert arbeidsorganisaties inzake arbeids- en bedrijfsgeneeskundig beleid;
 • Handelt zorgvuldig, toetsbaar, uitlegbaar en standvastig en stelt het belang van werkenden centraal;
 • Deelt kennis en kunde met studenten, artsen in opleiding, collegae, werkenden, werkgevers en andere betrokkenen binnen en buiten de bedrijfsgezondheidszorg;
 • Instrueert en adviseert medewerkers die betrokken zijn bij de bedrijfshulpverlening
 • Neemt deel aan het multidisciplinair overleg;
 • Woont desgevraagd audits (intern en extern) bij.
Functie-eisen

Je bent BIG geregistreerd bedrijfsarts en herkent jezelf in onderstaande: 

Kerncompetenties 

 • Klantgerichtheid
 • Adviesvaardigheden
 • Resultaatgerichtheid
 • Professioneel handelen 
 • Samenwerken
 • Ondernemen

Functie specifieke competenties

 • Medisch handelen
 • Oordeelsvorming
 • Organisatiesensitiviteit
 • Analytisch vermogen
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Onafhankelijk in je oordeelsvorming en houdt zich aan de statuten van de beroepsvereniging
Arbeidsvoorwaarden
 • Martktconform met daarbij behorende secundaire voorwaarden.

 

Over de organisatie

“Beter” en “gelukkiger” zijn de kernwaarden van deze opdrachtgever. Meedoen in werk en meedoen in de maatschappij daar worden mensen beter en gelukkiger van en daar draait het om in onze arbeids-medische dienstverlening. “Beter” en “gelukkiger” betekent ook dat ze hun professionals maximaal faciliteren en de ruimte geven om een betere en gelukkige werknemer bij hen te zijn. Hoe jij je voelt als werknemer bepaalt met hoeveel plezier jij je werk doet.

Je bent arts en met je kennis zorg je voor creatieve en werkbare oplossingen. Samen maak jij je eigen inwerkprogramma, die is afgestemd op wat jij nodig hebt als professional en als mens. Je werkt als arts zelfstandig in de volle breedte van onze dienstverlening. Natuurlijk ben je onderdeel van ons team aan professionals en levert daar je bijdrage. In de door ons geïnitieerde Inter Collegiale Toetsingen (ICT’s) haal en breng je kennis. Ze moedigen je aan deel te nemen aan cursussen en opleidingen.

  Terug naar overzicht Direct solliciteren

Vacature specificaties

Regio: Den Haag - Zuid-Holland
Te vervullen per:
Direct
Aantal uur: 16-36
Salaris: Marktconform

Over DoctorConnect

Al meer dan 20 jaar zet DoctorConnect de juiste arts op de juiste plek. Op het brede werkveld helpen we je de beste keuzes te maken. Je wil niet dat een vacature aan je wordt ‘verkocht’, je wil een oprecht advies. Dáár maakt DoctorConnect het verschil. Wij coachen carrières en vervullen vacatures, in die volgorde. Dus spreekt deze functie je aan, neem dan voor een eerlijk en open gesprek contact op met:

Edmée van Montfort

Managing Consultant / Partner

edmee@doctorconnect.nl +31 6 1145 3373
×

Stuur ons een appje!

×