Spring naar content

Senior Inspecteur Huisarts

Samenvatting:

Wil jij bijdragen aan goede en veilige (jeugd)zorg? Kom werken bij deze landelijke opdrachtgever op de afdeling Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zij handelen vanuit het publieke belang en zijn duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.
Bij de afdeling Eerstelijnszorg (Elzo) zoeken zij het liefst iemand met achtergrond als huisarts.

Functieomschrijving

Wat ga je doen?

 • Binnen de afdeling Elzo voeren drie Regioteams toezicht uit op tienduizenden huisartsen, apothekers, verloskundigen, tandartsen, fysiotherapeuten, ambulancediensten, huisartsenposten, bedrijfsartsen, schoonheidssalons en alternatieve zorgverleners.
 • In deze functie ben je binnen de afdeling eerstelijnszorg werkzaam in een regio-team en maak je daarnaast onderdeel uit van één of meer vakgroepen. Je bent als toezichthouder verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspectieonderzoek naar aanleiding van meldingen door zorgverleners of burgers (incidententoezicht). Ook neem je deel aan het uitvoeren van risicogestuurd toezicht. Dan bepalen we op basis van verzamelde informatie waar mogelijk risico’s voorkomen en toetsen we in het zorgveld of die risico’s voorkomen en zo ja hoe de zorgverleners die risico’s zo klein mogelijk houden.
 • Je gaat werken met deskundige en betrokken mensen - inspecteurs en medewerkers toezicht - met diverse achtergronden. Met je collega-inspecteurs stem je de planning van de inspectiebezoeken af. Tijdens de inspecties blijf je onder alle omstandigheden professioneel handelen. In afstemming met je collega’s kom je tot je oordeel. Ook participeer je in projecten of ben je projectleider. Je voert overleg met collega's, wetenschappelijke verenigingen, maatschappelijke organisaties en extern deskundigen over voor de zorg en het toezicht in Nederland belangrijke thema’s. Je onderhoudt relaties met beleidsafdelingen, andere toezichthouders en betrokkenen in het stelsel.
 • Als senior inspecteur leid je het onderzoek naar veelal ernstige en complexe meldingen. Daarbij speelt aandacht vanuit media of politiek vaak een rol. Je stimuleert en zet aan tot het nemen van verbeter maatregelen, waar nodig deins je er niet voor terug om in te grijpen. Daarnaast verwachten we dat de senior inspecteur zelfstandig trendanalyses en overzichten kan samenstellen en deze effectief kan adresseren binnen de organisatie voor het ontwikkelen van het toezicht. Je draagt bij aan vernieuwing en voert projectmatige werkzaamheden uit. Als dit nodig is kom je met aanbevelingen voor het verbeteren van ons toezicht- en interventiebeleid en weet je draagvlak te creëren voor andere manieren van werken.
 • De afdeling is breed, daarom zoeken ze iemand die breed inzetbaar is. Je zet jouw kennis in voor een integrale benadering en je bent in staat en bereid om ook toezichtwerk uit te voeren gericht op meerdere eerstelijnszorg aanbieders.
 • Je wordt bij de start gekoppeld aan een collega inspecteur. Naast de generieke Rijksopleiding voor startende inspecteurs word je binnen het team vakinhoudelijk en praktijkgericht opgeleid om met elkaar en zelfstandig het inspectiewerk te doen.
Functie-eisen
 • Bij IGJ zoeken ze nieuwe collega’s met brede kennis, kunde en interesse.
 • Je hebt een open kijk op de zorg en zin om met passie en drive te gaan werken aan het doel van de IGJ: behoud en verbetering van goede zorg- en hulpverlening in Nederland. Daarbij handel je naar hun motto: duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.
 • Je herkent het belang van goed toezicht en leert graag nieuwe dingen binnen en buiten je eigen vakgebied.

Verder breng je het volgende mee:

 • Je hebt een afgeronde huisartsenopleiding;
 • Je hebt kennis en ervaring met de huisartsenzorg en affiniteit met toezicht;
 • Je weet hoe de maatschappelijke en politieke verhoudingen op het terrein van de gezondheidszorg liggen;
 • Je bent een volwaardige gesprekspartner voor professionals in de eerstelijnszorg;
 • Je hebt een goed analytisch vermogen en bent in staat om grote hoeveelheden informatie te overzien;
 • Je kunt goed omgaan met publicitaire gevoeligheden, bent je bewust van de impact die inspectiebeslissingen hebben en kunt hier tactisch mee omgaan;
 • Je werkt constructief en verbindend en tegelijkertijd heb je een kritische en onafhankelijke opstelling;
 • Je staat stevig in je schoenen, straalt gezag uit en kunt partijen bij elkaar brengen;
 • Je hebt een praktische probleemoplossende instelling, neemt initiatief en bent doortastend en resultaatgericht;
 • Je werkt graag samen en wilt bijdragen aan gezamenlijke toezichtontwikkeling.
Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden zij?

 • Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband (bij gebleken geschiktheid).
 • De functie senior inspecteur is ingeschaald in functieschaal 12 CAO Rijk en bedraagt maximaal € 5.825,02 op basis van 36 uur per week. Het salarisaanbod is afhankelijk van de aanwezigheid van relevante kennis en ervaring.

Naast je salaris bieden zij je verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • De mogelijkheid om extra vakantiedagen op te bouwen;
 • Een IKB-budget, dit bedraagt 16,37% van het jaarsalaris. In dit budget zijn de vakantie uitkering en eindejaarsuitkering opgenomen. Iedere maand bouw je een deel van het IKB budget op. Dit opgebouwde budget kun je gebruiken voor o.a. deelname aan fitness;
 • Een pensioenregeling bij het ABP;
 • Een volledige vergoeding woon-werkverkeer met het OV (2e klasse);
 • De mogelijkheden voor opleidingen, trainingen en coaching;
 • 166 vakantie-uren bij een fulltime aanstelling (144 wettelijke vakantie-uren en 22 IKB-uren);
 • 60% betaald ouderschapsverlof;
 • Een laptop en smartphone.
Over de organisatie

Domein Curatieve Gezondheidszorg/Geneesmiddelen en Medische Technologie
Het domein CG/GMT ziet toe op de voorwaarden voor het verlenen van verantwoorde de zorg, op de (veiligheid van) medische producten en op de naleving van de wetgeving. Het domein stimuleert met zijn toezicht de zorgaanbieders en bedrijven tot goede en veilige zorg en veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van medische producten. Het domein zorgt voor een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en medische producten, dat relevant is voor de professional, de zorgaanbieder en de bedrijven en helpt bij het verbeteren van de zorg. Binnen het domein bevinden zich de volgende afdelingen: Farmaceutische Producten, Eerstelijnszorg, Medisch Specialistische Zorg en Medische Technologie.

Afdeling Eerstelijnszorg:

 • Zij willen dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat zij goede en veilige zorg krijgen. 
 • Het eerstelijnszorgveld is complex. Het omvat veel verschillende zorgsectoren en er zijn veel solistische beroepsbeoefenaren werkzaam. Ook zien ze snelle veranderingen in de eerstelijnszorg. Het zorgvolume en de zorgcomplexiteit in de eerste lijn neemt toe. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en er wordt meer in ketens en netwerken samengewerkt. Dit maakt het toezicht op de eerstelijnszorg uitdagend en dynamisch.
 • Ze stimuleren enerzijds het veld tot optimalisering van veldnormen/beroepsnormen en interne kwaliteitsbewaking en – bevordering. Anderzijds bewaken we met uitvoering ook de ‘ondergrens’ van goede zorg. De focus van ons toezicht ligt op het integraal toezicht. Dit is toezicht dat is gericht op de kwaliteit van zorg en de samenwerking rond de patiënt in netwerken en ketens.

 

  Terug naar overzicht Direct solliciteren

Vacature specificaties

Regio: Utrecht
Te vervullen per:
In overleg
Aantal uur: 32-36
Salaris: Marktconform

Over DoctorConnect

Al meer dan 20 jaar zet DoctorConnect de juiste arts op de juiste plek. Op het brede werkveld helpen we je de beste keuzes te maken. Je wil niet dat een vacature aan je wordt ‘verkocht’, je wil een oprecht advies. Dáár maakt DoctorConnect het verschil. Wij coachen carrières en vervullen vacatures, in die volgorde. Dus spreekt deze functie je aan, neem dan voor een eerlijk en open gesprek contact op met:

Hannelore Schijf

Senior Consultant

hannelore@doctorconnect.nl +31 6 4220 7597
×

Stuur ons een appje!

×