Spring naar content

Geneesheer-directeur Gennep

Samenvatting:

Wil jij als arts de ruimte om te ondernemen, om initiatief te nemen en jezelf te ontwikkelen? Dan spreken wij je graag. Als geneesheer directeur bij deze zorginstelling in Limburg, heb je samen met de directeur ZKV een centrale toezichthoudende rol, sta je voor de kwaliteit en veiligheid van zorg binnen deze organisatie en houd je toezicht op de borging van de rechtspositie van hun cliënten.

Functieomschrijving

Iedereen verdient een menswaardig en betekenisvol leven, waarin je jezelf kan en mag zijn. In een omgeving die accepteert wie je bent. Dat is in de kern wat zij geloven en waar zij voor staan. Om dat dichterbij te brengen kijken ze elke dag opnieuw naar wat mensen echt nodig hebben. In deze mooie functie ondersteun je daarbij vanuit jouw kennis, deskundigheid en ervaring. Het verantwoordelijkheidsgebied is breed en betreft alle facetten van zorg die binnen Dichterbij verleend worden; wonen, dagbesteding, zorg thuis, intra- en extramurale behandeling, forensische zorg en behandeling en ambulante begeleiding en behandeling.

In hoofdlijnen ben je voor de volgende taken mede verantwoordelijk:

 • Toezien op een goede uitvoering van de relevante wet- en regelgeving, zoals de WZD, de wet BIG, de WGBO en de WKKGZ, binnen de organisatie;
 • Toezicht houden op gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening en adviseur voor de raad van bestuur op dossiers met hoog zorginhoudelijk afbreukrisico.

Vanuit deze opdracht adviseer je de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over:

 • Kwaliteit en veiligheid van de door Dichterbij geleverde zorgverlening (zoals inrichting van de 24-uurszorg, bouwen en wonen, zorgprogramma’s, infectieziekten- en hygiënebeleid, cliënt gerelateerde ICT, etc.);
 • De door de incidentencommissie opgestelde incidentrapportages, alsmede de hieraan verbonden verbeterplannen door de verantwoordelijk directeur;
 • Het opleidings- en scholingsbeleid van zorginhoudelijke medewerkers;
 • De beleidsinitiatieven die op grond van incidentrapportages, auditrapportages, afhandeling van zorginhoudelijke klachten, de jaarlijkse rapportage en terugkoppeling van het CCE en op grond van rapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd worden genomen;
 • Het entameren van intern onderzoek in complexe situaties, wanneer de kwaliteit of veiligheid van de zorgverlening (mogelijk) in het geding is;
 • Het adviseren van de raad van bestuur, de lijnorganisatie en professionals over juridische, ethische, kwalitatieve en veiligheidsaspecten van de geboden zorg en het signaleren van tekortkomingen hierin;
 • Het stimuleren van verbeteringen en innovatie.

Met wie ga je dat doen:
Je werkt nauw samen met de directeur ZKV en de Raad van Bestuur. Om de functie goed uit te kunnen voeren ga je natuurlijk ook in gesprek met cliënten. Je bent een sparringpartner voor totale directie en voorzitters van de diverse adviescommissies. Daarnaast werk je samen met WZD functionarissen. Tevens neem je deel aan morele beraden en ben je contactpersoon voor de Inspectie Gezondheid en Jeugd. Samen met partners in de keten en het werkveld maakt dat je in deze functie van binnen naar buiten én van buiten naar binnen werkt.

Functie-eisen

Het bureau ZKV bestaat uit 2 functionarissen die complementair en gelijkwaardig samenwerken.

Dit ben jij:

 • Voor deze functie is een vereiste dat je praktiseert als bijvoorbeeld als arts VG, specialist ouderengeneeskunde, psychiater of arts maatschappij en gezondheid.
 • Je hebt ruime werkervaring in de langdurige zorg en je bent actief op meerdere terreinen van de zorg (beleid, organisatie, wetenschap).
 • Je bent goed in staat om de toch soms moeilijke vaktaal om te zetten in ‘taal voor allemaal’.
Arbeidsvoorwaarden
 • Contract voor onbepaalde tijd;
 • Inschaling FWG 75;
 • Een vaste eindejaarsuitkering van 8,33% van je jaarsalaris en 8% vakantietoeslag;
 • Jaarlijks tot € 600,- fiscaal voordeel bij o.a. de aanschaf van een telefoon, laptop, tablet, fiets of een abonnement bij de sportclub;
 • De mogelijkheid extra verlofuren fiscaal voordelig te kopen en te verkopen;
 • Een thuiswerkvergoeding.
Over de organisatie

Zo werken zij:

 • Alle mensen hebben wensen. De manier waarop zij cliënten en hun verwanten leren kennen noemen zij 'Als je het mij vraagt’. Deze organisatie daagt niet alleen de cliënten, maar ook alle medewerkers uit om het beste uit zichzelf te halen. Bij hen krijg je de ruimte om te ondernemen, initiatief te nemen en jezelf te ontwikkelen. 
 • De relatie tussen medewerker en leidinggevende en medewerkers onderling vormt de basis voor enerzijds de kwaliteit van de zorgdienstverlening naar cliënten toe en anderzijds voor de gehechtheid (vertrouwensrelatie) tussen mensen onderling (vanuit de menselijke behoeften – mentaal – fysiek – emotioneel - zingevend). Je krijgt de ruimte om te ondernemen, om initiatief te nemen en jezelf te ontwikkelen. 
  Terug naar overzicht Direct solliciteren

Vacature specificaties

Regio: Gennep - Limburg
Te vervullen per:
Direct
Aantal uur: 18
Salaris: Marktconform

Over DoctorConnect

Al meer dan 20 jaar zet DoctorConnect de juiste arts op de juiste plek. Op het brede werkveld helpen we je de beste keuzes te maken. Je wil niet dat een vacature aan je wordt ‘verkocht’, je wil een oprecht advies. Dáár maakt DoctorConnect het verschil. Wij coachen carrières en vervullen vacatures, in die volgorde. Dus spreekt deze functie je aan, neem dan voor een eerlijk en open gesprek contact op met:

Hannelore Schijf

Senior Consultant

hannelore@doctorconnect.nl +31 6 4220 7597